OKCYDENT.pl - redakcja serwisu publicystycznego

WERSJA TESTOWA PORTALU - STRONA W BUDOWIE, prosimy o wyrozumiałośćPortal Okcydent.pl jest elektronicznym wydaniem tytułu prasowego (czasopisma "OKCYDENT") zarejestrowanego w Rejestrze Dzienników i Czasopism zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.) pod numerem rej. Pr. 3199 w księdze rejestrowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Krakowie - I Wydział Cywilny.

Dane wydawcy: 

  • ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.
  • ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków
  • NIP: 5252593456 REGON: 147387462 KRS: 0000521849 Kapitał zakładowy: 10 000 zł
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie

E-mail wydawcy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Redaktor naczelny: Kazimierz Maciej Turaliński

E-mail redakcji: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wszelką korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres i nazwę wydawcy.OKCYDENT.pl najnowsze materiały

TPL_BACKTOTOP