Okcydent to Zachód w znaczeniu kulturowym i geograficznym
. W pojęciu tym mieści się cały jego wielowiekowy cywilizacyjny dorobek, rozwój zglobalizowanych społeczeństw, rozwinięta gospodarka, dominacja polityczna i z trudem forsowany prymat humanitaryzmu, ale także jego wszystkie wady na czele z konsumpcjonizmem, trudną historią, korupcją, nietolerancją oraz zagrożeniami ze strony terroryzmu i populizmu. 

Serwis publicystyczny OKCYDENT prezentuje świat w skali mikro i makro z perspektywy typowych mieszkańców państw zachodnich, którzy upatrują swojego miejsca w społeczeństwie z jednej strony liberalnym i wykluczającym dyskryminację, a z drugiej akceptującym chrześcijańskie, konserwatywne korzenie Europy i Ameryki. To, która z tych dwóch szal przeważa w sercu, powinno być już tylko i wyłącznie wolnym wyborem każdego człowieka. Perspektywa ta wyznacza wyraźną granicę odcinającą od rzeczy, których nie można pogodzić z naszymi wartościami - świadomie dyskryminujemy:

  • bezprawie, przestępczość i brak praworządności,
  • nietolerancję i szowinizm,
  • komunizm, nazizm oraz wszelkie ukierunkowane na przemoc ekstremizmy,
  • dyskryminowanie kobiet, mniejszości i ludzi mniej zamożnych,
  • próby ograniczania wolności obywatelskich i wolności słowa,
  • łamanie fundamentu ustrojowego opartego na monteskiuszowskim trójpodziale władzy,
  • promowanie równania w dół i krótkowzrocznej polityki.

Jesteśmy różni i zgadzamy się co do tego, że świata nie można pomalować na jedną barwę, dlatego w serwisie OKCYDENT godzimy opinie sprzeczne, nieuniknione i bardzo potrzebne w nowoczesnym państwie. Warunkiem rozwoju i pokoju jest dialog, dlatego powinniśmy rozmawiać na trudne tematy akceptując poglądy pozornie się wykluczające: lewicowe i prawicowe, liberalne i konserwatywne, chrześcijańskie i ateistyczne, proletariackie i kapitalistyczne, ekologiczne i pro-przemysłowe. Konfrontacja wiary z nauką czy sprzecznych interesów jednostek to nie konformizm, tylko warunek przetrwania w XXI wieku. Innej drogi nie ma, co jednoznacznie udowodniło minione stulecie wypełnione bezsensownymi wojnami o pokój

 

Redakcja OKCYDENT.plTPL_BACKTOTOP