Urządzenie lokacyjne, zainstalowane np. na platformach bezzałogowych (dronach), może dostarczyć dokładnych danych nawigacyjnych podczas długotrwałego lotu bez wykorzystania urządzeń nawigacji satelitarnej i niezależnie od pogody. Taki system przetwarzania i rozpoznawania obrazów terenu w czasie rzeczywistym opracował WAT i Politechnika Świętokrzyska.

Układ przetwarzania i rozpoznawania obrazów terenu w czasie rzeczywistym do systemów rozpoznania i samonaprowadzania” to projekt zrealizowany w ramach konkursu dla młodych naukowców „Przyszłościowe technologie dla obronności” w konsorcjium naukowym kierowanym przez Wojskową Akademię Techniczną. Jak wyjaśnia kierownik projektu, dr inż. Witold Bużantowicz z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, systemy nawigacji satelitarnej są powszechnie stosowane w obszarach techniki cywilnej i wojskowej. Bardzo dokładnie określają współrzędne, jednak łatwo zakłócić ich działanie, co wyklucza ich zastosowanie w warunkach konfliktu zbrojnego z przeciwnikiem dysponującym porównywalnymi możliwościami technicznymi.

Opracowany w latach 2018-2021 układ opiera się na wysokowydajnych algorytmach przetwarzania sygnałów, o bardzo wysokiej użyteczności w zastosowaniach militarnych, w szczególności na platformach bezzałogowych. „Urządzenie dostarcza dokładnych danych nawigacyjnych podczas długotrwałego lotu bez wykorzystania urządzeń nawigacji satelitarnej. Wysokowydajne rozwiązania sprzętowo-programowe do interpretacji danych o naturalnym otoczeniu obiektu latającego (w szczególności ukształtowaniu i pokryciu terenu) zapewniają w pełni autonomiczny lot obiektu po określonej trasie lub samonaprowadzanie na odległy punkt docelowy” – tłumaczy dr inż. Bużantowicz. Dodaje, że układ będzie przeznaczony do zastosowania w platformach bezzałogowych o dużych zasięgach, lecących poniżej horyzontu radiowego.

Potencjalne wdrożenie wyników projektu w MON dostarczy na wyposażenie Sił Zbrojnych RP system nawigacji o dużym potencjale bojowym i wysokiej skuteczności, którego budowa i działanie pozostawałyby pod kontrolą narodowych podmiotów. Stworzy to podstawy do zwiększenia możliwości uderzeniowych rodzajów wojsk, przede wszystkim lotnictwa, wojsk rakietowych i artylerii” – zapowiada kierownik projektu.

 

Karolina Duszczyk

kol/ zan/

Źródło informacji: https://naukawpolsce.pl/, PAP – Nauka w Polsce,

 

 TPL_BACKTOTOP